Tarptautinių kultūros ir meno projektų eigos aptarimas

Rugsėjo 17 dieną, ketvirtadienį, įvyko Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ projektų vykdytojų, partnerių ir programą administruojančių įstaigų susitikimas. Jo metu aptarta 11-os tarptautinių kultūros ir meno projektų eiga, iššūkiai ir dalyvių patirtis.

Renginyje dalyvavo projektus įgyvendinančių kultūrinių įstaigų atstovai iš Lietuvos, Norvegijos ir Islandijos. Viešosios įstaigos „Centrinės projektų valdymo agentūros“ specialistai dalyviams suteikė žinių projektų biudžeto valdymo, viešinimo ir kitomis aktualiomis temomis. Norvegijos menų tarybos (eng. Arts Council Norway) atstovė Anna Benedicte Stigen dalinosi įžvalgomis tarptautinio bendradarbiavimo kultūros sektoriuje tema.

Diskusijų metu patirtimi dalinosi šiuo metu tarptautinius projektus įgyvendinančių įstaigų atstovai iš Utenos meno centro, Ignalinos rajono viešoji bibliotekos, meno ir edukacijos centro „Rupert“, Oslo nacionalinės meno akademijos, Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos, šokio teatro „Aura“, viešosios įstaigos „Kintai Arts“ ir kitų. Didelis dėmesys skirtas auditorijų regionuose pritraukimo problematikai ir veiksmingų projektų viešinimo strategijoms.

Tądien Norvegijos menų tarybos ir Kultūros ministerijos atstovai taip pat lankėsi pas vieną iš programos projektų vykdytojų – Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centre. Čia, kartu su įstaigos vadove dr. Jurgita Verbickiene ir žydų paveldo pažinimui skirtos mobiliosios aplikacijos sukūrimo projekto koordinatoriais Dariumi Sakalausku ir Monika Ramonaite, plačiau aptarti projekto tikslai, planai ir paties centro veikla.

EEE finansinio mechanizmo lėšomis įgyvendinami tarptautiniai kultūros ir meno projektai skatina kultūrinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos, Norvegijos ir Islandijos, bei profesionalaus meno sklaidą ir kultūros prieinamumą regionuose. 2015 m. pavasarį pradėtus įgyvendinti projektus planuojama užbaigti iki 2016 m. balandžio 30 dienos.

Daugiau nuotraukų >>>

Renginio informacija facebook tinklapyje >>>

 

Pranešimą parengė – D. Stabrauskaitė.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX