Kvietimas teikti paraiškas pagal programą „Socialinis dialogas - tinkamas darbas“

 

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad „Norway Grants“ rėmuose esate kviečiami teikti paraiškas pagal programą „Socialinis dialogas - tinkamas darbas“. Ši programa yra atvira 11 valstybių gavėjų šiuo adresu: https://www.innovasjonnorge.no/DecentWork.

Programos tikslas - sustiprinti trišalį darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų ir valdžios institucijų bendradarbiavimą bei tinkamo darbo skatinimą. Programa rems socialinį dialogą ir padės užtikrinti, kad naudos gavėjai glaudžiai bendradarbiautų su Norvegijos partneriais ir taip galėtų geriau spręsti sunkumus, susijusius su aukštu nedarbo lygiu, ir sukurti tinkamo darbo praktiką.

Valstybės dalyvaujančios programoje yra Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija. Kipras ir Vengrija bus tinkamos, kai tik bus pasirašyti atitinkami susitarimai su šiomis šalimis.

Tinkami pareiškėjai turi būti įsisteigę, kaip juridiniai asmenys minėtose valstybėse arba Norvegijoje. Visa informacija apie tinkamumo sąlygas pateikta kvietime. Paraiškų pateikimo terminas yra 2019 m. Vasario 7 d., Ketvirtadienis, 13.00 val. Vietos laiku.

Taip pat primename apie galimybę kreiptis dėl kelionės apmokėjimo. Šios paramos tikslas - palengvinti dvišalę valstybių narių ir Norvegijos partnerystę, siekiant parengti bendrus projektų paraiškas . Visa reikalinga informacija, įskaitant tinkamumo sąlygas pateikiama aukščiau pateiktoje nuorodoje.

„Innovation Norway“ yra Programos Fondo operatorius. Visi su tuo susiję klausimai bus atsakyti el. pašto adresu: decentwork@innovationnorway.no

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX