Norvegijos ekspertai: teisinė sistema atspindi visuomenę, kuriai ji tarnauja

Norvegijos ekspertai: teisinė sistema atspindi visuomenę, kuriai ji tarnauja

2014/05/14
Norvegijos ekspertai: teisinė sistema atspindi visuomenę, kuriai ji tarnauja Padedama Norvegijos karalystės ambasadai ir pasinaudodama Norvegijos finansinio mechanizmo parama, Lietuvos Nacionalinė teismų administracija kviečia Norvegijos specialistus į pagalbą, siekiant didinti Lietuvos teismų sistemos efektyvumą, kokybę ir skaidrumą. Gegužės 15 dieną Vilniuje organizuojama tarptau... Daugiau
Gautos paraiškos pagal programą "Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos"

Gautos paraiškos pagal programą "Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos"

2014/05/08
2014 m. balandžio 28 d. baigėsi paraiškų pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programą „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ pateikimo terminas. Iš viso gauta 13 paraiškų, kurias šiuo metu vertina Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). Daugiau informacijos apie kvietimą ir pagal jį pateiktas paraiškas >>... Daugiau
Kultūros ministerijoje įvyko projektų atrankos komiteto posėdis

Kultūros ministerijoje įvyko projektų atrankos komiteto posėdis

2014/04/14
Kultūros ministerijoje vyko Europos ekonominės erdvės (toliau EEE) finansinio mechanizmo programų Projektų atrankos komiteto LT06 programai „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ (toliau Programa) posėdis. Komiteto tikslas – atrinkti didžiausią paveldosauginę ir visuomeninę naudą suteikiančius projektus ir kultūros ministrui pateikti siūlymus dėl jų finansavimo Kultūros ministerijos vykd... Daugiau
Metinis susitikimas su šalimis donorėmis

Metinis susitikimas su šalimis donorėmis

2014/04/09
Šiandien Finansų ministerijoje vyksta 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų metinis susitikimas su šalimis donorėmis, kurio metu bus aptariami klausimai susiję su strateginėmis ataskaitomis, programų įgyvendinimo statusu, dvišaliais santykiais, rizikos valdymu ir kt.. ... Daugiau
Gamtos paveldo fondas ir Norconsult aptarė partnerystės galimybes

Gamtos paveldo fondas ir Norconsult aptarė partnerystės galimybes

2014/03/31
2014 m. kovo 18-19 dienomis Varniuose įvyko iš 2009–2014 m. LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo „A“ priemonės finansuotas darbinis pasitarimas, skirtas biologinės įvairovės ir ekologinių funkcijų atkūrimo Biržulio-Stervo šlapynėse galimybių aptarimui. Renginį organizavo VšĮ Gamtos paveldo fondas kartu su Varnių regio... Daugiau
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX