Kvietimas teikti paraiškas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo veikloms vykdyti (,,B“ priemonė)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kviečia teikti paraiškas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ (toliau – Programa) Dvišalio bendradarbiavimo fondo (toliau – Dvišalis fondas) ,,B“ priemonės finansavimui gauti.

Dvišalio fondo ,,B“ priemonės lėšos skiriamos projektų vykdytojų ir partnerių iš „Donorių šalių“ (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) ryšiams plėtoti, keistis patirtimi ir gerąja praktika veiklose susijusiose su Programos sritimi – biologine įvairove.

Paraiškos atrenkamos konkurso būdu. Iš Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų gali būti apmokama iki 100 proc. tinkamų veiklos išlaidų.

Paraiškas galima teikti iki 2017 m. gegužės 16 d. Konkurso būdu finansuojama veikla pagal „B“ priemonę gali būti įgyvendinama ne ilgiau kaip iki 2017 m. spalio 15 dienos, veiklos išlaidos tinkamos nuo 2017 m. balandžio 1 d.

Paraiška turi būti įteikta asmeniškai Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamentui adresu: Gedimino pr. 26, LT-01105 Vilnius. Paraiškos elektroninė versija atsiunčiama Aplinkos ministerijos svetainėje nurodytu elektroniniu paštu.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Sigitą Alčauskienę, Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamento ES fondų valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę tel. 8 706 63532 arba el. paštu s.alcauskiene@am.lt

Visa informacija apie Dvišalio bendradarbiavimo fondo finansinės paramos pasinaudojimo galimybes, įskaitant PARAIŠKOS FORMĄ, pateikta 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo administravimo taisyklėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.02E97E4A4972/pBpestIcdl ). 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX