Kvietimas teikti paraiškas Dvišalio fondo lėšomis finansuojamoms veikloms, skirtoms skatinti kompetencijos kėlimą, ryšių užmezgimą ir plėtojimą, apsikeitimą žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika tarp projektų vykdytojų ir organizacijų, veikiančių baudžia

Remiamos veiklos:

  • veiklos vykdytojo ir veiklos partnerio dalyvavimas konferencijose, seminaruose, kursuose, susitikimuose, apsikeitimo patirtimi vizituose ir kituose bendradarbiavimo renginiuose;
  • veiklos vykdytojo ir veiklos partnerio konferencijų, seminarų, kursų, susitikimų, apsikeitimo patirtimi vizitų ir kitų bendradarbiavimo renginių organizavimas.

Tinkami pareiškėjai – Programos LT14 įgyvendinamų projektų vykdytojai.

Veikloms finansuoti skiriamos lėšos – 187 669,35 Lt (54 352,8 EUR).

Maksimali veiklai finansuoti skiriama lėšų suma – 103 584 Lt (30 000 EUR).

Galutinis veiklų įgyvendinimo terminas – iki projekto vykdytojo įgyvendinamo projekto pabaigos, bet ne ilgiau nei iki 2016 m. balandžio 30 dienos.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2016 m. kovo 1 d., 17.00 val.

Paraiškos teikiamos adresu: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius.


Daugiau informacijos apie reikalavimus paraiškoms, paraiškų ir jų priedų formas galite rasti čia.

 

Paraiškų teikimo terminas pasibaigęs, kvietimų rezultatus galite rasti čia.


Išsamesnę informaciją teikia vyriausiasis specialistas Tauras Rutkūnas, tel. (8 5) 219 1895, el. p. tauras.rutkunas@tm.lt

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX