Pasiūlymas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT02 „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“ tiesioginio finansavimo aprašą

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) 2013 m. rugsėjo 10 d. Aplinkos apsaugos agentūrai išsiuntė pasiūlymą teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT02 programos „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“ projektų tiesioginio finansavimo skyrimo aprašą.

Paraiškos turi būti pateiktos CPVA, adresu S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius, iki 2013 m. lapkričio 15 d.

Paraiškos iki siūlyme teikti paraiškas nustatyto termino pabaigos gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis registruotu laišku arba pareiškėjas gali įteikti jas asmeniškai CPVA. Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais pristatytos ar po pasiūlyme teikti paraiškas nustatyto termino pabaigos išsiųstos paraiškos bus atmetamos.


Programos tikslas – pagerinti Europos jūrų ir vidaus vandenų būklę. Numatomi programos rezultatai:

• pagerinti jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės vertinimo ir prognozavimo gebėjimai,

• pagerintas informacijos apie poveikį aplinkai, jos būklę ir kitimo tendencijas surinkimas.

Programai skirtos paramos lėšos: 5 000 000 eurų.

Su pasiūlymu teikti paraiškas susiję dokumentai:

http://www.cpva.lt/lt/dokumentai/projektu-dokumentai/591/p10.html

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX