Kvietimas teikti paraiškas Dvišalio fondo lėšomis finansuojamoms veikloms, skirtoms projektų partnerių, registruotų Norvegijoje, paieškai prieš rengiant donorų partnerystės projektų paraiškas arba donorų partnerystės projektų paraiškų rengimo metu

Remiamos veiklos:

  • veiklos vykdytojo ir veiklos partnerio dalyvavimas vienas kito organizuojamuose renginiuose ir (ar) susitikimuose, siekiant parengti donorų partnerystės projektą;
  • veiklos vykdytojo ir veiklos partnerio renginių ir (ar) susitikimų organizavimas, siekiant parengti donorų partnerystės projektą;
  • veiklos vykdytojo ir veiklos partnerio dalyvavimas donorų programos partnerio organizuojamuose partnerių paieškos renginiuose.

Tinkami pareiškėjai – Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, veikiantys baudžiamosios justicijos srityje, ketinantys teikti paraiškas gauti paramą ir bendrojo finansavimo lėšas donorų partnerystės projektui, atrenkamam konkurso būdu.
 

Veikloms finansuoti skiriamos lėšos – 28150,00 Lt.
 

Paraiškų pateikimo terminas – 2014 m. vasario 3 d. 17.00 val.
 

Paraiškų pateikimo vieta - Paraiškos teikiamos adresu: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius.

Daugiau informacijos apie reikalavimus paraiškoms, paraiškų ir jų priedų formas galite rasti čia.
Išsamesnę informaciją teikia vyriausiasis specialistas Tauras Rutkūnas, tel. (8 5) 219 1895, el. p. tauras.rutkunas@tm.lt

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX