Pasiūlymas teikti projektų paraiškas pagal Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų programą (kvietimas pasibaigęs)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) 2013 m. gruodžio 17 d. Aplinkos apsaugos agentūrai ir Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos išsiuntė pasiūlymą teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ projektų tiesioginio finansavimo skyrimo aprašą.

Paraiškos turi būti pateiktos CPVA, adresu S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius, iki 2014 m. vasario 17 d.

Paraiškos iki siūlyme teikti paraiškas nustatyto termino pabaigos gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis registruotu laišku arba pareiškėjas gali įteikti jas asmeniškai CPVA. Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais pristatytos ar po pasiūlyme teikti paraiškas nustatyto termino pabaigos išsiųstos paraiškos bus atmetamos.

Pagrindiniai programos tikslai:

  • stiprinti gebėjimus veiksmingai valdyti ir stebėti „Natura 2000“ teritorijas;
  • išvengti ekosistemų fragmentacijos;
  • parengti prisitaikymo prie besikeičiančio klimato strategijas ir priemones.

Programai skirtos paramos lėšos: 6 520 000 eurų.

Su pasiūlymo teikti paraiškas susijusiais dokumentais galite susipažinti čia.

Pateiktų paraiškų sąrašas

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX