Pasiūlymas teikti paraišką projektui „Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro steigimas“ įgyvendinti

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) 2013 m. gruodžio 31 d. Vaiko ir motinos globos namams „Užuovėja“ išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką pagal 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ projekto „Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro steigimas“ tiesioginio finansavimo skyrimo aprašą (toliau – Aprašas).

Paraiška turi būti pateikta CPVA, adresu S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius, iki 2014 m. kovo 3 d. 17.00 val.

Paraiška iki siūlyme teikti paraišką nustatyto termino pabaigos gali būti išsiųsta naudojantis registruoto pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis registruotu laišku arba pareiškėjas gali įteikti ją asmeniškai CPVA. Kitais būdais išsiųsta, kitais adresais pristatyta ar po pasiūlyme teikti paraišką nustatyto termino pabaigos išsiųsta paraiška bus atmetama. Ant voko, kuriame pateikiama paraiška, turi būti nurodytas siūlymo teikti paraišką numeris – EEE-LT05-SADM-TF-01.

Pagal Aprašą numatomos finansuoti projekto veiklos:

  • projekto valdymas ir administravimas;
  • centrui reikalingos įrangos įsigijimas;
  • centro pastato projektavimas ir rekonstrukcija;
  • specialistų mokymas.

Planuojama, kad projektas „Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro steigimas“ bus įgyvendinamas su užsienio partneriu - Islandijos Vaiko teisių apsaugos agentūra. Įgyvendinant projektą ketinama remtis Islandijos patirtimi dirbant su vaikais, nukentėjusiais nuo seksualinės prievartos. Lietuva siekia bendradarbiauti su Islandijos ekspertais, kurie perteiks savo patirtį ir žinias, sudarys sąlygas Lietuvos specialistams tobulinti savo kvalifikaciją Islandijoje.

Su pasiūlymu teikti paraiškas susiję dokumentai:

http://www.cpva.lt/lt/dokumentai/projektu-dokumentai/616/p20.html

Informacija apie sudarytą sutartį:

2014 m. liepos 1 d. buvo pasirašyta projekto „Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro steigimas“ paraiškos Nr. EEE-lt05-SADM-01-TF-01-001 (toliau - Projektas) įgyvendinimo sutartis. Pareiškėjo Vaiko ir motinos globos namų „Užuovėja“ įgyvendinamam projektui skirta 2.988.032,40 Lt paramos suma. Daugiau informacijos >>

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX