Higienos institutui išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką (kvietimas pasibaigęs)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) 2013 m. rugsėjo 19 d. Higienos institutui išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ projekto „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ tiesioginio finansavimo aprašą (toliau – Aprašas).

Pagal Aprašą finansuojama veikla – veiksmai, susiję su vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingai vaikų sveikatos būklei stebėti ir kryptingai sveikatos politikai formuoti, sukūrimu ir įgyvendinimu.

Siūlymo teikti paraišką numeris – NOR-LT11-SAM-TF-01. Paraiška turi būti pateikta CPVA, adresu S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius, iki 2013 m. lapkričio 25 d.

Paraiškos rengimo klausimais konsultuoja CPVA Tarptautinių programų valdymo departamento Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus projektų vadovas Vidmantas Minkštimas, tel. nr. (8 5) 274 8749, el. p. v.minkstimas@cpva.lt ir Tarptautinės finansinės paramos skyriaus finansininkė Lina Vitkevičienė, tel. nr. (8 5) 251 4385, el. p. l.vitkeviciene@cpva.lt.

Su pasiūlymu teikti paraiškas susiję dokumentai:

http://www.cpva.lt/lt/dokumentai/projektu-dokumentai/595/p10.html

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX