Dažniausiai užduodami klausimai

FAQ print

Ar tinkamos finansuoti išlaidos yra patalpų nuomos išlaidos?

Išlaidos, skirtos patalpų nuomai, yra tinkamos tik jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimo (išbandymo) laikotarpiu (gairių 24.2 punktas). Šios paslaugos išlaidos turėtų būti nurodytos 5.4. biudžeto eilutėje.

Ar tinkamos finansuoti lėšos yra eksperto paslaugų įsigijimas projekto vykdymui?

Išlaidos, susijusios su eksperto paslaugų, reikalingų projekto vykdymui, įsigijimu, yra tinkamos finansuoti projekto išlaidos. Šios išlaidos patenka į paraiškos (A) dalies projekto biudžeto 5.4 išlaidų eilutę „5.4. Kita (įrašomas konkretus išlaidų pavadinimas)“. Taigi, šios išlaidų eilutės paaiškinimas „Išlaidos, susijusios su projekto veikloms vykdyti reikalingų paslaugų įsigijimu (pvz. renginių organizavimo, įrangos, įrenginių ir kito turto, skirto Modelio kūrimui ir (ar) įdiegimui (kaip bandomajam projektui) nuoma ir pan.)“ neapsiriboja tik šiais pateiktais pavyzdžiais.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX