Dažniausiai užduodami klausimai

FAQ print

Kokie miestai laikomi regioniniais centrais?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 575 35 punktu, regioniniais centrais laikomi Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Utena, Mažeikiai ir Visaginas.

Kam gali priklausyti nekilnojamas turtas, į kurį investuojama įgyvendinant projektus pagal priemonę ir kokie dokumentai turi būti pateikiami siekiant užtikrinti veiklų tęstinumą?

Konkrečių reikalavimų dėl nekilnojamo turto, į kurį investuojama įgyvendinant projektus pagal minėtą priemonę, nuosavybės, nėra. Tuo atveju, jei nuosavybės teisės į nekilojamąjį turtą priklauso kitam asmeniui, nei projekto vykdytojas ar partneris, reikalingas nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą turėtojo (nekilnojamojo turto valdytojo) raštiškas sutikimas dėl projekto veiklos(-ų) vykdymo jo valdomame turte, kartu su įsipareigojimu nekeisti šios(-ių) projekto veiklos(-ų) paskirties ir įgyvendinimo sąlygų projekto įgyvendinimo metu ir visą projekto tęstinumo po projekto pabaigos užtikrinimo laikotarpį.

Jei projekto partneris yra kitoje savivaldybėje veikiantis visuomenės sveikatos biuras, ar jis privalo būti pasirašęs su pareiškėju sutartį dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir JPSPP teikimo?

Sutarties su visuomenės sveiktos biuru (VSB) dėl visuomenės  sveikatos priežiūros paslaugų ir JPSPP paslaugų teikimo sudarymas užskaitomas ir 10 balų Naudos ir kokybės vertinimo etape skiriama jeigu:

  1. sudaryta sutartis dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų  ir JPSPP teikimo, arba
  2. sudaryta sutartis tik dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, o ketinimas teikti JPSPP per VSB, yra įtrauktas į jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Ar JPSPP koordinatorius turi būti naujas etatas organizacijoje?

Nereikalaujama, kad JPSPP koordinatoriaus funkcijoms vykdyti būtų kuriamas naujas etatas.  Funkcijos gali būtų priskirtos jau dirbančiam žmogui arba perskirstytos funkcijos tarp kelių darbuotojų.

Ar JPSPP koordinatoriui yra numatyti kvalifikaciniai reikalavimai?

Kvalifikaciniai reikalavimai nenumatyti, tačiau pagal Gairių 9 priede esantį aprašą suprantama, kad tai turėtų būti visuomenės sveikatos arba susijusios srities specialistas.

Ar yra apribojimai, iš kokių lėšų skiriamas finansavimas JPSPP koordinatoriaus darbo užmokesčiui po projekto įgyvendinimo?

Apribojimų nėra.

Ar transporto priemonės įsigijimas būtų tinkamos išlaidos?

Ne, transporto priemonės nėra tinkamos išlaidos pagal Gairių 41 punktą.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX