Dalį Programos lėšų (122 099 €) sudarys Dvišalis fondas, kurio paskirtis:

  • padėti  projektų pareiškėjams susirasti partnerius iš EEE šalių (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) donorių ir remti partnerių susitikimus;
  • plėtoti įgūdžių tobulinimą ir apsikeitimą gerąja patirtimi tarp Lietuvos ir EEE šalių donorių rizikos grupės vaikų ir jaunimo srities specialistų.

Finansavimui gauti reikės teikti nustatytos formos paraiškas, kuriose turi būti nurodyta planuojamos veiklos motyvacija ir biudžetas;

Gali būti skirta iki 15 000 € vienai paraiškai;

Planuojamos veiklos finansavimo intensyvumas iki 100 %.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX