Dvišalis fondas – tai Programos biudžeto dalis, skirta dvišaliams Norvegijos ir Lietuvos santykiams stiprinti, ryšiams tarp Projektų vykdytojų, jų partnerių ir / ar kitų valstybės donorės subjektų plėtoti, skatinant ir sudarant sąlygas dalytis teismų sistemos tobulinimo ir teisingumo vykdymo srities žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika.

Dvišalio fondo biudžetas sudaro 1,5 procento Programos biudžeto – t. y. 469 176,82 Lt (keturis šimtus šešiasdešimt devynis tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt šešis litus ir 82 centus), iš kurių 398 800,26 Lt (trys šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai litų ir 26 centai) paramos ir 70 376,56 Lt (septyniasdešimt tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt šeši litai ir 56 centai) bendrojo finansavimo lėšų, t. y. 135 883 EUR (vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai), iš kurių 115 500,54 EUR (vienas šimtas penkiolika tūkstančių penki šimtai eurų ir 54 centai) paramos ir 20 382,46 EUR (dvidešimt tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai ir 46 centai) bendrojo finansavimo lėšų.

2013 m. lapkričio 8 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-218 patvirtintas "2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 "Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvoje" dvišalio bendradarbiavimo fondo administravimo tvarkos aprašas" ir jo priedai: 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas.

2014 m. vasario 12 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-50-(1.1) paskirtas finansavimas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos  LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ dvišalio bendradarbiavimo veiklai – Tarptautinė konferencija „Konstitucinio teismų nepriklausomumo principo įgyvendinimas ir užtikrinimas“ (2014 m. gegužė). Veikla finansuojama  Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis (55 000 Lt). 

2014 m. balandžio 4  d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-75-(1.1) paskirtas finansavimas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ dvišalio bendradarbiavimo veiklai –  „Teisminės mediacijos pilotinis projektas“ (įgyvendinimo terminas 2014 m. gegužė-gruodis). Veikla finansuojama Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis (60 794,00 Lt).

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX