Dvišalio bendradarbiavimo fondas

Dvišalio bendradarbiavimo fondas – Žaliosios pramonės inovacijų programos biudžeto dalis, skirta Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės dvišaliams santykiams žaliųjų pramonės inovacijų srityje stiprinti, šioje srityje veikiančių verslo įmonių, organizacijų, mokslo ir studijų institucijų dvišalei partnerystei diegti ar skatinti ir bendradarbiavimui plėtoti.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis finansuojamos veiklos, susijusios su:

  •  partnerystės projekto partnerių paieškos renginiais ir dalyvavimu juose dvišalei partnerystei užmegzti;
  • potencialių partnerystės projektų vykdytojų ir projektų partnerių mokymais ir konsultavimu, susijusiais su paraiškų teikimu gauti paramą pagal programą;
  • partnerystės projektų vykdytojų ir projektų partnerių tarpusavio keitimosi geriausia praktika ir patirtimi veikla.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo biudžetas sudaro 515,3 tūkst. eurų.

Renginių organizavimo, konsultacijų verslui teikimo ir su atstovų dalyvavimu renginyje susijusių paslaugų pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešuosius pirkimus.

Dvišalį bendradarbiavimo fondą administruoja Ūkio ministerija.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų skyrimo sąlygas ir tvarką nustato 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. spalio 3 d.  įsakymu Nr. 4-887.

Atstovų dalyvavimo renginiuose išlaidos apmokamas vadovaujantis Atstovų, kurių dalyvavimo renginiuose išlaidos bus iš dalies apmokamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programą, atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. balandžio 4 d.  įsakymu Nr. 4-268.        

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX