Projektų vykdytojai dvišalių santykių plėtojimui įgyvendindami projektus galės naudoti Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšas. Dvišalio bendradarbiavimo fondo tikslas – santykių tarp Lietuvos ir šalių donorių (Islandijos, Norvegijos, Lichtenšteino) stiprinimas, įgyvendinant programą „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“. Stiprinti dvišalius santykius ketinama įgyvendinant bendrus projektus ir keičiantis gerąja patirtimi.

Fondo biudžetas – 117 647 eur

Fondo panaudojimo galimybės:
Priemonė B. Kompetencijos kėlimo skatinimas, ryšių užmezgimas ir plėtojimas, apsikeitimas žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika tarp projektų vykdytojų Lietuvoje ir organizacijų, veikiančių aplinkos apsaugos srityje Norvegijoje.

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX