Programa siekiama prisidėti prie Lietuvos ir Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo stiprinimo. Projektų pareiškėjai bei vykdytojai partnerių paieškai ir dvišalių santykių plėtojimui paraiškų rengimo metu ir įgyvendindami projektus galės naudoti Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšas. Dvišalio bendradarbiavimo fondo tikslas  –  santykių tarp Lietuvos ir Norvegijos stiprinimas, įgyvendinant programą „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“. Stiprinti dvišalius santykius ketinama įgyvendinant bendrus projektus ir keičiantis gerąja patirtimi.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo biudžetas: 105 885 Eur

Kviečiame teikti paraiškas iki 2017 m. spalio 1 d.

Fondo panaudojimo galimybės:

  • Priemonė A. Projektų partnerių paieška Norvegijoje prieš skelbiant atvirus kvietimus teikti projektų paraiškas (27 proc. fondo lėšų – 28 962 Eur)
  • Priemonė B. Partnerysčių vystymas, ryšių stiprinimas, patirties ir gerosios praktikos pasikeitimas (73 proc. fondo lėšų – 76 923 Eur)

Dvišalio bendradarbiavimo fondo dokumentus galite atsisiųsti paspaudę žemiau esančias nuorodas:

Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Priedas Nr. 1 – Paraiškos forma

Priedas Nr. 2 – Paraiškos vertinimo lentelė

Priedas Nr. 3 – Veiklos ataskaita

Priedas Nr. 4 – Išlaidų sąrašas

Priedas Nr. 5 – Prašymas kompensuoti komandiruotės išlaidas

Priedas Nr. 6 – Sutarties forma


Aktualijos

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX