"EUROPOS KULTŪROS PAVELDO KULTŪROS IR MENŲ ĮVAIROVĖS SKATINIMAS" (programa LT07)

Programos operatorius: Kultūros ministerija

Programos partneris: Norvegijos menų taryba

APIE FINANSUOJAMUS PROJEKTUS:

APIE PROGRAMĄ:

Rezultatyvus kultūros organizacijų iš Lietuvos, Norvegijos ir Islandijos bendradarbiavimas, profesionaliosios kultūros ir meno sklaida už didžiųjų miestų ribų, didelis dėmesys kultūros edukacijai ir aukšta finansinė parama - tai skiriamieji šios programos bruožai.

EEE paramą Lietuva gauna jau antrą kartą (pirmas finansavimo periodas baigėsi 2011 metais), tačiau tai pirmas kartas, kuomet parama skirta ne tik infrastruktūriniams kultūros paveldo, bet ir kitų kultūros sričių projektams.

Programa „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas” suteikė galimybę gauti paramą visose kultūros srityse, išskyrus kino filmų gamybą. Pretenduoti galėjo visos bent metus kultūros sektoriuje veikiančios įstaigos, siekusios plėtoti partnerystę su kultūros organizacijomis iš vienos ar kelių valstybių donorių – Norvegijos, Islandijos ar Lichtenšteino.

Siekiant palengvinti potencialių partnerių iš valstybių donorių paiešką, 2014 metais dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis finansuoti potencialių pareiškėjų ir partnerių vizitai, skirti partnerysčių užmezgimui ir projektų idėjų vystymui. Lietuvos ir Norvegijos ekspertų sprendimu, programos lėšos paskirstytos 11-ai tarptautinių projektų, kurie įgyvendinami muzikos, kultūros paveldo sklaidos, menininkų rezidencijų, tarpdisciplininio meno, šokio bei kino edukacijos srityse. Projektus įgyvendina tiek patyrusios Lietuvos ir užsienio organizacijos, tiek tarptautinio bendradarbiavimo patirties siekusios įgyti įstaigos, vykdančios muziejinę, koncertinę, parodų kuravimo, festivalių organizavimo, mokslinę ir kitokią veiklą.

Programos tikslai:

  • Skatinti Lietuvos kultūros organizacijas dalyvauti tarptautinio bendradarbiavimo projektuose ir juos inicijuoti;
  • Pagyvinti profesionalaus meno sklaidą Lietuvos regionuose.

Pagrindiniai reikalavimai:

  • projektą įgyvendinti bendradarbiaujant bent su viena kultūros organizacija iš valstybės donorės (Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino);
  • projekto rezultatus pristatyti ne mažiau nei dviejuose Lietuvos regionuose ir bent vieną kartą partnerio valstybėje (taikyta koprodukcijos projektams).

Plačiau apie paraiškoms taikytus reikalavimus ir programos prioritetus >>>

Projektuose dalyvavusios valstybės:

Lietuva, Norvegija, Islandija.

Projektų įgyvendinimo periodas:

2015 balandis – 2017 balandis.

Įgyvendintų projektų trukmė:

nuo 7 iki 24 mėnesių (vidutinė projekto trukmė - 15 mėnesių.)

Programos biudžetas projektams įgyvendinti:

EUR 1.015.384

Paramos dydis ir intensyvumas:

  • Iki 85 procentų projekto vertės (vidutiniškai skirta 82 % dydžio parama).
  • Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektams – nuo 15 000 iki 40 000 eurų.
  • Tarptautiniams kūrybinės koprodukcijos projektams – nuo 40 000 iki 150 000 eurų.
  • Vidutiniškai vienam projektui skirta 92 tūkst. eurų dydžio parama.

Paraiškų teikimo terminas pasibaigęs, nauji kvietimai nenumatomi.

 

Kontaktai

Marius Navadunskis

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnysis projektų vadovas (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX