Pagrindiniai programos Rizikos grupės vaikai ir jaunimas tikslai yra:

 • Padidinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę.
 • Efektyvių ir kvalifikuotų priemonių, nukreiptų į rizikos vaikų ir jaunimo grupes, įgyvendinimas.
 • Smurto ir išnaudojimo atvejų prieš vaikus ir jaunimą prevencijos įgyvendinimas, užtikrinant poveikį, taikant turimas priemones.

 Finansavimo kryptys:

 • Vaikų dienos centrų plėtra (VDC). Iš viso: 3,080,000 €, minimali projekto suma - 200 000 €, maksimali projekto suma - 220 000 €
  Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE) lėšomis, bus plėtojama VDC veikla, renovuojamos jau veikiančių VDC patalpos bei steigiami nauji centrai.
 • Atvirų jaunimo centrų plėtra (AJC). Iš viso: 1,320,000 €, minimali projekto suma - 200 000 €, maksimali projekto suma - 220 000 €
  EEE lėšomis, bus plėtojama AJC veikla, renovuojamos jau veikiančių AJC patalpos bei steigiami nauji centrai.
 • VDC kartu su atvira jaunimo erdve ( AJE) steigimas. Iš viso: 1,035,860 €, minimali projekto suma - 200 000 €, maksimali projekto suma - 258 965 €. Steigiant VDC kartu su AJE, EEE lėšos bus naudojamos veiklų ir infrastruktūros plėtojimui.
 • VDC ir AJC darbuotojų ir savanorių kvalifikacijos tobulinimas. Iš viso: 210 000 €, minimali projekto suma - 200 000 €, maksimali projekto suma - 210 000 €. 
 • Iš anksto numatytas projektas: „Vaikų nukentėjusių  nuo seksualinės prievartos pagalbos centro steigimas“. Iš viso: 868 860 € (projekto partneris - Islandijos vaiko teisių apsaugos agentūra).

Galimi pareiškėjai

Paraiškas galės teikti visi Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, kurie prisiima tiesioginę atsakomybę už projekto įgyvendinimą bei turi tam institucinių, administracinių ir finansinių pajėgumų.

Programos administravimas

Programos įgyvendinimą administruoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA). Projektų atranka bus vykdoma atviro kvietimo būdu, išskyrus iš anksto numatytą projektą. Paraiškas priims ir jų vertinimą organizuos CPVA. Projektų finansavimo intensyvumas iki 90 %. Visos projektų veiklos turi būti užbaigtos iki 2016 m. balandžio 30 d.

Programos iš anksto numatyto projekto partneris

Iš anksto numatytas projektas „Vaikų nukentėjusių nuo seksualinės prievartos pagalbos centro steigimas“ planuojamas įgyvendinti su partneriu - Islandijos Vaiko teisių apsaugos agentūra. Įgyvendinant projektą planuojama remtis Islandijos patirtimi dirbant su vaikais nukentėjusiais nuo seksualinės prievartos. Lietuva siekia bendradarbiauti su Islandijos ekspertais, kurie perteiks savo patirtį ir žinias, taip pat Lietuvos specialistai vyks į Islandiją tobulinti kvalifikaciją.

Programos įgyvendinimo eiga:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2013 m. gruodžio 31 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“.

Paraiškų pateikimo pradžia: 2013 m. gruodžio 31 d. 8.00 val.

Paraiškų pateikimo pabaiga: 2014 m. vasario 28 d. 15.45 val.

Tinkami pareiškėjai:

1. Paraiškas gali teikti ir paramą Programos priemonėms VDC plėtra, AJC plėtra, VDC su AJE plėtra gali gauti Lietuvos Respublikoje registruoti viešieji juridiniai asmenys (valstybės įmonės, biudžetinės įstaigos, religinės bendruomenės ar bendrijos, viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai).

2. Paraiškas gali teikti ir paramą Programos priemonei Kompetencijos kėlimas gali gauti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurie įgyvendina VDC ir (ar) AJC veiklas.

Daugiau informacijos apie šį kvietimą teikti paraiškas rasite čia.

2013 m. gegužės 9 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija surengė Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ pristatymo konferenciją. Konferencijos metu buvo pristatytos programos priemonės, reikalavimai projektams, taip pat partnerių paieškai skirto dvišalio fondo galimybės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje konferencijoje ekspertai iš  Islandijos, Norvegijos ir Lietuvos dalinosi savo patirtimi, įžvalgomis ir pasiūlymais dėl Lietuvos vaikų ir jaunimo ateities. Renginio metu pristatytus pranešimus galite rasti čia, taip pat čia.

2012 m. gruodžio 22 d. iš Donorų gautas programos patvirtinimas.

2012 vasario 30 d. programos pasiūlymas pateiktas Donorų vertinimui.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX