2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ tikslas - pagerinti Lietuvos bausmių vykdymo sistemą, vadovaujantis tarptautiniais žmogaus teisių užtikrinimo standartais.

Programos tikslai:

  • Sumažinti laisvės atėmimo bausmes atliekančių nuteistųjų skaičių ir perpildytų laisvės atėmimo vietų įstaigų skaičių;
  • Didinti alternatyvas laisvės atėmimo bausmėms;
  • Gerinti pažeidžiamų grupių nuteistųjų laikymo sąlygas laisvės atėmimo vietose;
  • Plėsti nuteistųjų ir laisvės atėmimo vietų įstaigų darbuotojų kompetencijas.

Programą sudaro šeši projektai: 5 tiesioginio finansavimo projektai ir 1 konkursinis projektas.

Tiesioginio finansavimo projektai (iš anksto numatyti projektų pareiškėjai):

  • „Sąlygos, numatančios įkalintų asmenų, atliekančių bausmę Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Trečiojoje valdyboje, pakartotinio nusikalstamumo mažinimą“;
  • „Įkalintų asmenų skaičiaus aukšto saugumo kalėjimuose, įsteigiant 4 naujus pusiaukelės namus (atviro tipo kalėjimus) sumažinimas“;
  • „Elektroninio monitoringo taikymas, vykdant lygtinai paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų priežiūrą“;
  • „Sąlygų įkalintiems asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, gerinimas“;
  • „Įkalinimo įstaigų personalo kompetencijų stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalintų asmenų mokymui“.

Konkurso būdu atrenkamas projektas:

  • „Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) programos baudžiamojoje justicijoje sukūrimas ir įgyvendinimas“.

Programos administravimas

LR teisingumo ministerija buvo paskirta Programos operatoriumi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2012, Nr. 10-393).

Programos partneris – Norvegijos pataisos tarnyba, kuri dalyvauja programos įgyvendinime siekiant palengvinti Lietuvos ir Norvegijos institucijų bendradarbiavimą, gerinant Lietuvos bausmių sistemą ir perimant gerąją praktiką bei modelius.  

Programos įgyvendinimui yra skirta 31,3 mln. litų parama, iš jų 85 proc. (26,6 mln. Lt) sudaro Norvegijos finansinio mechanizmo, 15 proc. (4,7 mln. Lt) – Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.

Kontaktai

Marius Rakštelis

Baudžiamosios justicijos skyriaus vedėjas (LR teisingumo ministerija)

Tauras Rutkūnas

Baudžiamosios justicijos skyriaus vyr. specialistas (LR teisingumo ministerija)

Inga Griškevičienė

Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėja (LR teisingumo ministerija)

Inga Lukoševičiūtė

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX