Šengeno bendradarbiavimo ir kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis ir klajojančias nusikalstamas grupuotes (Šengeno bendradarbiavimo programa) yra viena iš Lietuvos ir Norvegijos vykdomų bendradarbiavimo programų, įgyvendinama Vidaus reikalų ministerijos.

Šengeno bendradarbiavimo programa apima dvi sritis. Viena sritis apima policijos komponentą – tai policijos pajėgumų kovoje su tarpvalstybiniu organizuotu nusikalstamumu stiprinimas. Kita minėtos programos dalis – apimanti muitinės komponentą. Į šią programos dalį įeina muitinės analitinių ir tiriamųjų pajėgumų tyrimų ir pažeidimų prevencijos srityje stiprinimas. Įgyvendinant šį programos komponentą numatoma sustiprinti Lietuvos muitinės analitinius gebėjimus ir toliau vystyti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Norvegijos muitinių. Tokiu būdu tikimasi sustiprinti policijos ir muitinių darbą.

Pagrindinis programos tikslas – didinti piliečių saugumą tobulinant Šengeno valstybių narių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo veiksmingumą kovojant su organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis.

Programa finansuojama didžiąja dalimi iš Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų (3,4 mln. eurų) ir bendrai finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (602 tūkst. eurų).

Kontaktai

Lina Janionytė

Europos ekonominės erdvės ir Noprvegijos programų skyriaus projektų vadovė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Livija Preston

Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė (LR vidaus reikalų ministerija)

Kotryna Stankevičiūtė

Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė (LR vidaus reikalų ministerija)
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX