Iš 2009-2014 metų laikotarpio Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (toliau – finansiniai mechanizmai) lėšų įgyvendinamas Nacionalinis dvišalio bendradarbiavimo fondas (toliau – Fondas) yra  skirtas stiprinti dvišalius santykius tarp šalių donorių (Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) ir Lietuvos, finansuojant trumpalaikes bendradarbiavimo iniciatyvas.

Finansavimo iš Fondo prioritetinės sritys yra:

 • Geras valdymas
 • Lygios galimybės ir socialinės atskirties mažinimas
 • Akademinis ir tyrėjų bendradarbiavimas
 • Kultūros mainai
 • Papildomos Lietuvos Respublikos ir šalių donorių Susitarimo memorandumuose nustatytų programų dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos

Fondo biudžetas  – 420 000 EUR.

Fondo administratorius – Finansų ministerija (finansinių mechanizmų Nacionalinė koordinavimo institucija).

Iš Fondo finansuojamos žemiau išvardintos priemonės:

1. Programų operatorių ar kitų susijusių institucijų darbuotojų komandiruočių į patirties dalinimosi renginius, kurių organizavimą remia atsakingos šalių donorių institucijos, išlaidos.

Daugiau informacijos apie komandiruočių kompensavimo tvarką galima rasti skiltyje Dokumentai esančiose Finansinių mechanizmų Techninės programos finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse (VI skyrius „Fondo įgyvendinimo ir finansavimo nuostatos“).

2. Tiesioginio finansavimo projektai.

Pagal šią priemonę finansuojamos su donorais sutartos iniciatyvos, kylančios dėl specifinių bendradarbiavimo poreikių.

Įgyvendinti projektai:

 • Neapykantos nusikaltimo aukų teisės ir jų apsauga Lietuvoje;
 • Kova su neapykantos nusikaltimais ES: suteikti aukoms veidą ir balsą;
 • Lyčių lygybės įgyvendinimas mokslinių tyrimų institucijose – bendradarbiavimo požiūris;
 • Energetinis saugumas Baltijos jūros regione: regioninė koordinacija ir tarpusavio priklausomybės valdymas;
 • Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2013 – 2014 metais.
 • .

Daugiau informacijos apie įgyvendintus projektus galima rasti skiltyje Rezultatai.

3. Konkurso būdu atrinkti projektai.

2016-04-13 d. metiniame susitikime su donorais (žiūrėti skiltį APIE) buvo susitarta organizuoti projektų idėjų konkursą srityje "Akademinis ir tyrėjų bendradarbiavimas". Numatoma preliminari kvietimo data – 2016 m. spalio mėn., galutinė išlaidų tinkamumo  data – 2018-balandžio 30 d., kvietimo biudžetas - apie 125 000 eurų. Atrinkus projektų idėjas, projektų vykdytojai turės parengti pilnas paraiškas, projektai bus įgyvendinti pagal tiesioginio finansavimo projektų tvarką.

Daugiau informacijos apie skelbiamus kvietimus galėsite rasti skiltyje Kvietimai.

Kontaktai

Lina Kliukienė

Tarptautinės finansinės paramos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė (LR finansų ministerija)
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX