Gebėjimų stiprinimo ir institucinio valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimo (gebėjimų stiprinimo programa), įgyvendinama siekiant skatinti aktyvesnį ir glaudesnį Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių, regioninės valdžios ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimą.

Gebėjimų stiprinimo programa apima tris sritis. Tai bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių ir regioninių valdžios institucijų stiprinimas ir plėtra; bendradarbiavimas klimato kaitos aprašo srityje; bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas kovos su smurtu artimoje aplinkoje, šeimoje bei smurto lyties pagrindu srityse. Visose minėtose srityse Lietuvos ir Norvegijos institucijos keičiasi naudinga patirtimi, konsultuojasi tarpusavyje, kas skatina glaudesnį bendradarbiavimą ir esamų problemų sprendimą.

Pagrindinis programos tikslas – prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos žinias ir gerąją patirtį Lietuvos įstaigoms ir stiprinant gebėjimus bei bendradarbiavimą tarp vietos, regionų partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje.

Programa finansuojama didžiąja dalimi iš Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų (8 mln. eurų) ir bendrai finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (1,4 mln. eurų).

Kontaktai

Lina Janionytė

Europos ekonominės erdvės ir Noprvegijos programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Livija Preston

Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė (LR vidaus reikalų ministerija)

Kotryna Stankevičiūtė

Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė (LR vidaus reikalų ministerija)
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX