Programa "Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ yra finansuojama iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo. Įgyvendinus programą siekiama:

 • Sustiprinti gebėjimus veiksmingai valdyti ir stebėti Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas;
 • Išvengti ekosistemų fragmentacijos;
 • Parengti prisitaikymo prie besikeičiančio klimato strategijas ir priemones;
 • Informaciją apie biologinę įvairovę ir ekosistemų paslaugas integruoti į politikos sektorius;
 • Įtraukti vietos bendruomenes į biologinės įvairovės apsaugą siekiant skatinti naują požiūrį, tuo skatinant ekonomiškai tausaus gyvenimo įpročius.

Programai skirta: 7 670 588,00 eurų, iš kurių 6 520 000 eurų (85 proc.) paramos ir 1 150 588 eurų (15 proc.) bendrojo finansavimo lėšų.

FINANSAVIMO KRYPTYS

Programos apimtyje yra numatyta įgyvendinti 4 tiesioginio finansavimo projektus ir atrinkti projektų paraiškas atviro konkurso būdu.

Tiesioginio finansavimo projektai:

 • Europos Bendrijos svarbos ir invazinių rūšių stebėsenos ir apsaugos būklės vertinimo sistemos plėtra

Projekto vykdytojas – Aplinkos apsaugos agentūra ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba                                 

Projekto biudžetas: 5,79 mln. EUR

 • „Natura 2000“ teritorijų geros būklės palaikymo mechanizmų plėtra                                                                 

Projekto vykdytojas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. 

Projekto biudžetas: 173,772  EUR

 • Ekologinio švietimo plėtra Lietuvos saugomose teritorijose

Projekto vykdytojas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

Pprojekto biudžetas: 1 mln. EUR

 • Ekosistemų teikiamų paslaugų Lietuvos teritorijoje nacionalinė studija

Projekto vykdytojas – Aplinkos apsaugos agentūra

Projekto biudžetas: 897 822 EUR

Įgyvendinus tiesioginio finansavimo projektus bus parengti, peržiūrėti ar atnaujinti EB rūšių apsaugos būklės stebėseną nustatantys dokumentai, įvertinta jų apsaugos būklė, parengtos rekomendacijos invazinių rūšių neigiamo poveikio sumažinimui ir plitimo valdymui, sukurtos rekomendacijos „Natura 2000“ teritorijų geros būklės išsaugojimui, saugomų teritorijų direkcijose bus sukurtos ekologinio švietimo organizavimo priemonės, bus išvystyti ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų vietiniu ir nacionaliniu lygiu kartografavimo metodai ir įvertintas ekosistemų teikiamų duomenų prieinamumas, teikiamos paslaugos.

Projektų tiesioginio finansavimo skyrimo aprašas.

Atviras kvietimas teikti paraiškas bus skelbiamas 2014 m. I ketvirtį.

REMIAMOS VEIKLOS:

 • Didelių šlapynių kompleksų atkūrimo planavimo dokumentų parengimas ir praktinis šlapynių atkūrimas įtraukiant vietos bendruomenes;
 • Praktinis šlapynių atkūrimas įtraukiant vietos bendruomenes;
 • Atvirų natūralių buveinių geros būklės palaikymo mechanizmų sukūrimas įtraukiant vietos bendruomenes;
 • Ekologinio tinklo migracijos palaikymo funkcijų stiprinimas;
 • Konfliktinių teritorijų, kurios plėtojant vėjo energijos gamybos pajėgumus yra jautrios biologinės įvairovės apsaugos požiūriu, indentifikavimas ir konfliktų valdymo rekomendacijų parengimas;
 • Klimato kaitos poveikio biologinei įvairovei indentifikavimas ir prisitaikymo priemonių parengimas;
 • Istorinių ir išsklaidytai saugomų duomenų apie saugomų rūšių radavietes ir augavietes konsolidavimas į vieningą Saugomų rūšių informacinę sistemą.

Projektų trukmė: 12-22 mėn.

Projektų veiklos įgyvendinimo pabaiga: 2016 m. balandžio 30 d.

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

Programos įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA). Projektų atranka bus vykdoma atviro kvietimo būdu. Paraiškas priims ir jų vertinimą organizuos CPVA.

PROGRAMOS PARTNERIS

Programa  "Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ yra įgyvendinama kartu su partneriu – Norvegijos aplinkos apsaugos agentūra.

Kontaktai

Sigita Alčauskienė

Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyr. specialistė (LR aplinkos ministerija)

Algirdas Klimavičius

Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vedėjas (LR aplinkos ministerija)

Jūratė Sabaitė

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus projektų vadovė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX