KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS IR ATGAIVINIMAS (programa LT06)

Programos operatorius: Kultūros ministerija

Programos partneris: Norvegijos kultūros paveldo direktoratas

APIE FINANSUOJAMUS PROJEKTUS:

APIE PROGRAMĄ:

Šia programa buvo siekiama ateities kartoms išsaugoti bent dalelę turtingo ir įvairaus Lietuvos kultūros paveldo ir užtikrinti jo pritaikymą šiandieninėms visuomenės reikmėms, taip pat skatinti geresnį kultūros paveldo pažinimą ir priežiūrą. Prioritetas teiktas medinės architektūros išsaugojimui, kultūros paveldo tyrimų centrų įsteigimui, darbų užbaigimui pradėtuose tvarkyti kultūros paveldo objektuose, taip pat etnografinių kaimų architektūros ir žydų paveldo puoselėjimui.

Susidomėjimas programos teikiamomis galimybėmis buvo itin didelis – pateikta net 112 paraiškų, iš kurių, deja, tik 19 galėjo būti finansuotos. Tai rodo aukštą susidomėjimą kultūros paveldo išsaugojimu ir didžiulį finansinės paramos poreikį. Įgyvendintų projektų visuma pasižymi plačia geografine sklaida ir didele kultūros paveldo objektų įvairove. 19-os projektų dėka išsaugoti net 85 kultūros paveldo pastatai - tai etnografinių kaimų gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, medinės vilos, buvusios sinagogos, bažnyčios, dvarai, gynybinės tvirtovės.

Labai skiriasi ir sutvarkytų objektų pritaikymas – įkurti nauji kultūros paveldo tyrimų centrai, muziejai, renginių erdvės, atnaujinti gyvenamosios ir sakralinės paskirties objektai. Išsaugotos žmonių susitelkimo ir tapatybės vietos, sukurtos naujos erdvės bendradarbiavimui ir galimybėms. Didžioji dalis (84 proc.) projektų įgyvendinti už didžiųjų miestų ribų. Projektus įgyvendino savivaldybės, bendruomenės, viešosios, biudžetinės įstaigos ir privačios įmonės.

Kultūros paveldas vertinamas ir saugomas tuomet, kai žmonės jį pažįsta ir supranta. Dėl to šioje programoje labai didelis dėmesys skirtas kultūros paveldo edukacijai. Projektų vykdytojai iš viso surengė apie šimtą įvairių teorinių ir praktinių renginių visuomenei. Teorinės paskaitos, ekskursijos, seminarai ir konferencijos padėjo geriau pažinti mus supančią aplinką ir suprasti kultūros paveldo reikšmę. Praktiniai mokymai sustiprino meistrų, jais siekiančių tapti asmenų, kultūros paveldo objektų savininkų ir kitų dalyvių žinias bei gebėjimus tradicinių medžiagų ir technologijų taikymo, tinkamos kultūros paveldo priežiūros ir tvarkybos srityse.

2009-2014 m. EEE finansinio mechanizmo programa „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas” – sėkmingo bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Norvegijos institucijų rezultatas. Programą parengė ir įgyvendino Kultūros ministerija kartu su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra, o programos partneris – Norvegijos kultūros paveldo direktoratas – atliko svarbią konsultanto rolę visuose programos etapuose.

Apie paraiškoms taikytus reikalavimus ir programos prioritetus >>>

Projektų įgyvendinimo periodas:

2014 liepa – 2017 balandis. Vidutinė projekto trukmė: 2,5 metų

Programos biudžetas projektams įgyvendinti:

EUR 9.402.398. Iš jų 8 mln. Eur – Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino lėšos, 1,4 mln. Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Paramos dydis ir intensyvumas:

  • Iki 90 procentų projekto vertės
  • Buvo galima gauti nuo 200 iki 700 tūkst. eur. dydžio paramą. Vidutiniškai vienam projektui skirta 500 tūkst. eurų dydžio parama.

Paraiškų teikimo terminas pasibaigęs, nauji kvietimai nenumatomi.

 

Kontaktai

Marius Navadunskis

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnysis projektų vadovas (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX