Programa "Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas"

Aktuali informacija apie Programą, finansavimą gavusius projektus ir jų įgyvendinimo eigą nuo šiol ir socialineme tinkle:  www.facebook.com/EeaGrantsLithuania.

Paraiškų teikimo terminas baigėsi.

PROGRAMOS TIKSLAI

1) Gerinti visuomenės požiūrį ir didinti supratimą apie kultūros paveldą, jo reikšmę ir svarbą, siekiant jį išsaugoti ir perduoti ateities kartoms.
2) Sudaryti sąlygas, kad nekilnojamojo kultūros paveldo objektų savininkų ir (ar) valdytojų bei meistrų, kurie verčiasi tradiciniais amatais, pastangomis nekilnojamojo kultūros paveldo objektai būtų sutvarkyti ir išsaugoti.
3) Sudaryti sąlygas kultūros paveldo tyrimų vykdymui ir konsultacijoms Lietuvos regionuose.
4) Sudaryti geresnes sąlygas tolerancijos ir nediskriminavimo principų taikymui, kultūrų įvairovės ir tarpkultūrinio dialogo (įskaitant tautines mažumas) skatinimui.

FINANSAVIMO KRYPTYS (3)

1) Medinio nekilnojamojo kultūros paveldo statinių tvarkybos projektai;

2) Iš dalies sutvarkytų nemedinių nekilnojamojo kultūros paveldo statinių tvarkybos darbų užbaigimo ir pritaikymo visuomenės reikmėms projektai;

3) Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centrų steigimo ar vystymo nekilnojamojo kultūros paveldo statiniuose projektai.

Bendras programos projektų įgyvendinimui skiriamas finansavimas: 9 402 398 EUR.

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS
Programos įgyvendinimą administruoja Kultūros ministerija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA). Projektų atranka bus vykdoma atviro kvietimo būdu. Paraiškas priims ir jų vertinimą organizuos CPVA.

PROGRAMOS PARTNERIS
Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo ir atgaivinimo programa įgyvendinama su partneriu – Norvegijos kultūros paveldo direktoratu (toliau – Direktoratas), atsakingu už nekilnojamo kultūros paveldo apsaugą Norvegijoje. Norvegijoje ypač gausu medinių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (pastatų), todėl Direktoratas įgyvendina valstybines programas, kurių esmė – medinių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (pastatų) išsaugojimas naudojant tradicines medžiagas, technikas ir įrankius.
Direktoratas aktyviai dalyvavo Kultūros ministerijai rengiant Programą. Planuojama, kad įgyvendinant Programą, Direktoratas organizuos mokymus Lietuvoje apie apsaugos priemones nuo ugnies, skirtas nekilnojamojo kultūros paveldo objektams (pastatams). Be to, Direktoratas tarpininkaus projektų vykdytojams ieškant potencialių partnerių. Direktorato atstovai kartu su Kultūros ministerijos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovais sudaro Programos bendradarbiavimo komitetą, kuris reguliariai vertins Programos įgyvendinimą ir planuos tolimesnius veiksmus.
 

Kontaktai

Dalia Stabrauskaitė

EEE finansinio mechanimo programų vadovė (LR Kultūros ministerija)

Marius Navadunskis

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnysis projektų vadovas (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX